Regulamin

Szanowni Goście!
W trosce o komfortowy wypoczynek w naszym obiekcie, przygotowaliśmy regulamin, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące pobytu i korzystania z naszych usług.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Wszelkie płatności dokonywane są poprzez wpłatę zadatku lub całej kwoty za pobyt na konto bankowe, lub bezpośrednio w obiektu.
 3. Warunkiem rezerwacji noclegu jest wpłata na konto bankowe zadatku w wysokości 30% ceny końcowej.
 4. W przypadku odwołania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku skrócenia pobytu przez Gości z przyczyn niezależnych od właścicieli "Górskiej Leśniczówki", pieniądze za pobyt nie są zwracane.
 6. Po przybycie konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia rezerwacji i zameldowania się oraz uregulowanie opłaty za nocleg najpóźniej w drugim dniu pobytu.
 7. Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zameldowane oraz opłaciły koszt pobytu.
 8. Ilość osób nocujących w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych, mających opłacony pobyt.
 9. W przypadku stwierdzenia w pokojach osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana w danym pokoju, wg. aktualnego cennika.
 10. Osoby odwiedzające, niezameldowane w obiekcie "Górska Leśniczówka", mogą przebywać na jego terenie w godzinach 9:00 - 22:00 po uprzednim poinformowaniu właścicieli.
 11. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką dorosłych opiekunów.
 12. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 13. Osoby przebywające na terenie obiektu "Górska Leśniczówka" ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody.
 14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 15. Sprawca szkody zostaje obciążony kosztami naprawy lub wymiany.
 16. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić do właścicieli obiektu.
 17. Osoby przebywające na terenie obiektu "Górska Leśniczówka" zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz stosować się do poleceń obsługi w wyjątkowych sytuacjach.
 18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu.
 19. "Górska Leśniczówka" nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach pieniądze i wartościowe przedmioty.
 20. Przed opuszczeniem pokoju należy upewnić się, czy okna i drzwi zostały odpowiednio zamknięte.
 21. "Górska Leśniczówka" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 22. Regulamin obiektu "Górska Leśniczówka" podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej obiektu.
 23. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, nowe postanowienia wchodzą w życie z dniem udostępnienia go na stronie internetowej.

rezerwacja: 601 804 878 Zubrzyca Górna 399